KermanShop.Com
پیام ها
کارت های تخفیف متناسب با میزان خرید و البته شانس شما در داخل بسته های خریداری شده قرار خواهند گرفت. از این تخفیف ها میتوانید در سفارش های آینده خود استفاده نمایید.

ورود

به خاطر بسپار


ثبت نام


 

چیدنی‌های با فرزندان 1000 قطعه (سطلی)

1000 قطعه، ۱۰ رنگ، دو عدد پل و دو چرخونک و DVD تصویری منتخب

قیمت 140,000  تومان

چیدنی‌های با فرزندان 1000 قطعه (سطلی)چیدنی‌های با فرزندان 1000 قطعه (سطلی)چیدنی‌های با فرزندان 1000 قطعه (سطلی)چیدنی‌های با فرزندان 1000 قطعه (سطلی)

چیدنی‌ها
1000 قطعه (سطلی) #بافرزندان

♦ 1000 قطعه در ۱۰ رنگ جذاب
♦ همراه با دو عدد پل و دو عدد چرخونک
♦ DVD تصویری منتخب جشنواره دومینو و آموزش تکنیک‌های دومینو

نظرات
  • کرمانشاپ، بازار بزرگ کرمان 1392-1397