پیام ها
کارت های تخفیف متناسب با میزان خرید و البته شانس شما در داخل بسته های خریداری شده قرار خواهند گرفت. از این تخفیف ها میتوانید در سفارش های آینده خود استفاده نمایید.

ورود

به خاطر بسپار


ثبت نام 

گوشت گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

قیمت 99,900  تومان

 گوشت گوسفند داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

نظرات
  • کرمانشاپ، بازار بزرگ کرمان 1392-1399

در حال حاضر فروشگاه غیر فعال می باشد.